Digwyddiad Aelodaeth Llais Busnes Torfaen

 • Prisiau Aelodaeth Ionawr 2019 - Rhagfyr 2019
 • Prisiau Aelodaeth Ionawr 2019 - Rhagfyr 2019
 • Os ydych wedi cael eich cyflwyno i LBT gan aelod presennol mae gennych hawl i ostyngiad o £5. Ticiwch y ffi briodol isod gan gynnwys manylion yr aelod presennol ar waelod y ffurflen hon
 • Cynllun Cyflwyno Aelod
  Os oes aelod presennol o LBT wedi eich cyflwyno, rhowch ei enw ac enw’r cwmni isod:
 • Iaith o’ch Dewis
 • Ym mha iaith sydd well gennych gyfathrebu?
 • Talu
  Gallwch dalu am eich aelodaeth trwy ein system Gwnewch Daliad o fewn system Cyngor Torfaen. Byddwch yn derbyn dolen i’r safle gwneud taliad unwaith y byddwch chi wedi cyflwyno’r ffurflen gais, chwiliwch LlB Torfaen. Gwnewch nodyn o’r tâl y mae disgwyl i chi dalu.
 • Fel aelod fe gewch holl fanteision Llais Busnes Torfaen, ond mae arnom angen caniatâd penodol i ddal a phrosesu eich gwybodaeth bersonol a hefyd i barhau i anfon gwybodaeth a newyddion atoch am gynhyrchion a gwasanaethau Economi a Mentergarwch Torfaen, fel digwyddiadau busnes sydd ar y gweill, gwasanaethau, cynnyrch a chyfleoedd i’ch busnes, gwahoddiadau i gymryd rhan mewn ymchwil sy’n gysylltiedig â busnes, newyddion sy’n gysylltiedig â busnes a ddarperir ar ein cyfer gan fudiadau a busnesau eraill, y gellir ei rhannu.
 • Mae'r cyfathrebiadau hyn yn rhad ac am ddim ac fe'u hanfonir yn electronig at eich cyfeiriad e-bost a ddarperir uchod.
 • Byddwch bob amser yn cael y cyfle i'w gwrthod. Gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd sy'n ymddangos isod.
 • A ydych yn caniatáu i dderbyn gwybodaeth a gohebiaeth marchnata fel y’u disgrifir uchod?
 • A ydych yn hapus i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ddefnyddio’r data yr ydych wedi’i rhannu, at ddibenion ymchwil a dadansoddi?
 • Bydd enw a chyfeiriad e-bost eich cwmni yn ymddangos ar wefan Economi a Mentergarwch Torfaen (www.southwalesbusiness.co.uk) dan broffiliau aelodau Llais Busnes Torfaen. Mae’n bosib y bydd eich manylion hefyd yn cael eu rhestru ar restrau enwau pobl sy’n mynychu digwyddiadau a hynny ar-lein a’r rheini a argraffir.
 • Bydd y lluniau a’r ffilmiau a fydd yn cael eu cymryd mewn digwyddiadau Llais Busnes Torfaen yn cael eu defnyddio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen at ddibenion marchnata a chyfathrebu a gallant gael eu cyhoeddi ar wefannau a reolir gan y cyngor, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, deunydd printiedig a’u cylchredeg ymhlith y wasg a chyfryngau eraill i’w cyhoeddi neu eu darlledu.