Archif Newyddion

Datblygwyd Gwobrau Arwain Cymru ® gan gonsortiwm o sefydliadau proffesiynol, cyrff sector gwirfoddol a chyhoeddus ynghyd â chwmnïau preifat, ac maent yn ceisio adnabod, cydnabod a dathlu llwyddiant personol mewn arweinyddiaeth eithriadol yng Nghymru y mae'r consortiwm yn credu sy'n yrrwr allweddol twf economaidd yng Nghymru.

Date posted: Wednesday 23 October 2019

Gan bartneru gyda Rheilffordd Trafnidiaeth i Gymru, mae TfWL yn chwilio am y busnesau mwyaf arloesol a all gael effaith ar y diwydiant rheilffordd, trwy wella profiadau teithwyr, diogelwch a lles, neu wella prosesau busnes.

Date posted: Monday 21 October 2019

Yn ôl Manufacturing News Wales, mae teclyn arloesol sy'n cyfuno camera i archwilio a theclyn tynnu ceblau wedi ennill Gwobr Cynnyrch Newydd Gorau i gwmni Super Rod o Flaenafon mewn seremoni gyda SELECT, cymdeithas fasnach fwyaf yr Alban.

Date posted: Monday 21 October 2019

Are you an engineering company in South East Wales who is interested in growing talent, developing future employees, raising your profile and achieving new perspective and ideas?

Date posted: Wednesday 16 October 2019

Yn ddiweddar, mae gwraig Rosa Newton, gwraig o Gwmbrân wedi agor siop anrhegion a hen bethau o dras ar Victoria Street, Hen Gwmbrân, Torfaen.

Date posted: Wednesday 16 October 2019

Arddangos 11 i 15 o 392
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf