Archif Newyddion

Mae'r Grant Ardrethi Busnes yn cael ei gweinyddu drwy awdurdodau lleol ac anogir busnesau cymwys yn Nhorfaen nad ydynt eto wedi gwneud cais i wneud hynny cyn gynted ag y bo modd.

Date posted: Friday 29 May 2020

Mae'r Rhaglen Sgiliau Hyblyg yma i gynorthwyo'ch busnes i gynnal hyfforddiant ar-lein.

Date posted: Friday 29 May 2020

Yn ddiweddar, cynhaliodd Llais Busnes Torfaen, clwb rhwydweithio llwyddiannus yn ne Cymru gyda mwy na 65 o aelodau, ei gyfarfod rhwydweithio rhithwir cyntaf.

Date posted: Friday 29 May 2020

Nod Cronfa Atebion Digidol Covid-19 yw treialu'n gyflym atebion iechyd a gofal i wella diagnosteg o bell, casglu data a monitro argaeledd PPE.

Date posted: Friday 29 May 2020

Yn ystod yr argyfwng COVID-19, mae Prosiect METal Prifysgol Abertawe yn ymroddedig i sicrhau eu bod yn parhau i gefnogi diwydiant gweithgynhyrchu Cymru. Bydd METal yn parhau i gynnig cyfleoedd uwchsgilio a datblygiad proffesiynol parhaus wrth addasu i sefyllfa sy'n gweld llawer o fusnesau Cymru yn gweithio o gartref

Date posted: Wednesday 27 May 2020

Arddangos 11 i 15 o 531
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf