Archif Newyddion

Mae Torfaen nawr wedi bod yn gartref i The Ice Academy am bron i saith mlynedd. Wedi ei sefydlu ym mis Mai 2012 ac wedi ei leoli ym Mharc Llantarnam, Cwmbrân, mae'r busnes unigryw hwn nawr i'w ganfod ar Stad Ddiwydiannol Polo Grounds, y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl ac mae'n parhau i fynd o nerth i nerth.

Date posted: Monday 1 April 2019

Mae'r cwmni cyfrifeg o Dorfaen, Green & Co, yn cynnal Dawns Elusen i ddathlu 25 mlynedd mewn busnes, ac i ddathlu ennill gwobr bwysig Practis Canolig ei Faint y Flwyddyn.

Date posted: Monday 1 April 2019

Mae Gweinidog yr Economi, Ken Skates wedi cyhoeddi £121m mewn cyllid ychwanegol fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i helpu busnesau o bob maint ddatblygu a buddsoddi ar gyfer y dyfodol wrth iddynt ddelio â heriau Brexit.

Date posted: Friday 29 March 2019

Mae Llais Busnes Torfaen (LlBT), un o glybiau rhwydweithio busnes mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd yr ardal, wedi cynnal ei digwyddiad chwarterol cyntaf i aelodau yn 2019 gyda dros 50 o bobl fusnes yn mynychu.

Date posted: Friday 29 March 2019

Established in November 2018, uddr is the brainchild of three Pontypool men, Michael O'Neill who is a seasoned marketing professional, Dave Smith whose background is in electronic engineering and Stuart Arthur whose 15 years' experience in software consultancy and mobile application development earned him the role of Technical Director at uddr.

Date posted: Wednesday 20 March 2019

Arddangos 16 i 20 o 1000
Blaenorol 2 3 4 5 6 Nesaf