Archif Newyddion

NCSC has published guidance to support businesses who are increasingly relying on IT services to run their business and moving to digital delivery as part of the ongoing Covid-19 response.

Date posted: Wednesday 27 May 2020

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno'r Mesur Llywodraethiant Corfforaethol a Methdaliad i'r Senedd, a fydd yn cyflwyno cyfres o fesurau i ddiwygio cyfraith methdaliad a chwmnïau i gefnogi busnesau i fynd i'r afael â'r heriau sy'n codi o effaith COVID-19

Date posted: Wednesday 27 May 2020

Mae cyfle i fusnesau arloesol a chychwynnol ar draws Cymru elwa o fuddsoddiad gwerth £40miliwn gan Lywodraeth y DU gyda'r bwriad o gyflymu datblygiad cynnyrch arloesol o ganlyniad i argyfwng Coronafirws.

Date posted: Wednesday 27 May 2020

Mae cwmnïau cymwys sydd wedi eu cofrestru i dalu trethi busnes yng Nghymru yn cael eu hatgoffa bod amser o hyd i wneud cais am grant gan Lywodraeth Cymru sydd werth £25,000 neu £10,000 ac nad oes rhaid eu had-dalu os nad ydyn nhw wedi gwneud cais eisoes.

Date posted: Wednesday 27 May 2020

The second phase of the Economic Resilience Fund (ERF) will open in Wales next month - with non-VAT firms able to apply.

Date posted: Friday 22 May 2020

Arddangos 16 i 20 o 531
Blaenorol 2 3 4 5 6 Nesaf