Archif Newyddion

Mae'r uwch reolwr, sydd wedi rheoli busnes am fwy na 25 o flynyddoedd ac sydd bellach yn hyfforddwr busnes, Matt Preece o 'Business Doctors' De-ddwyrain Cymru, gwasanaeth cefnogi busnes ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint sy'n tyfu gyflymaf yn y DU, wedi bod yn cynorthwyo tri grŵp o bobl ifanc yn Ysgol Uwchradd Gorllewin Mynwy, Torfaen, sy'n paratoi ar gyfer eu cymhwyster menter fel rhan o'r rhaglen Ysbrydoli i Gyflawni.

Date posted: Friday 28 June 2019

Mae'r cyfreithwyr lleol Everett Tomlin Lloyd & Pratt, sydd â swyddfeydd ym Mhont-y-pŵl a Chasnewydd, wedi ymuno ag Ysgol Gynradd Penygarn, Torfaen, i gefnogi, mentora ac annog disgyblion i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd a deall sut mae busnes yn gweithio.

Date posted: Friday 28 June 2019

10 Confident Brexit Appointments at Torfaen based Freight Logistics Solutions

Date posted: Thursday 27 June 2019

Following the great success of this event over the previous two years, a number of businesses from across the local area are once again working with school pupils within Torfaen as part of the borough's third annual Enterprise Week.

Date posted: Friday 21 June 2019

Gwahodd Cyflogwyr Torfaen i gymryd rhan mewn Astudiaeth Tir Cyflogaeth

Date posted: Friday 21 June 2019

Arddangos 21 i 25 o 370
Blaenorol 3 4 5 6 7 Nesaf