Digwyddiadau

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Dydd Mercher 24th Gorffennaf 2019

Digwyddiad Ymgysylltu â Busnes RBC 14 Gorffennaf 2019

Digwyddiad Ymgysylltu â Busnes RBC 14 Gorffennaf 2019
Amser
24/07/2019
Lleoliad
Dragons Business Suite | Ystafell Fusnes y Dreigiau Rodney Parade Rodney Road | Heol Rodney Newport |Casnewydd NP19 0UU
Disgrifiad
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn adeiladu ar gryfderau sector y rhanbarth, ei sylfaen sgiliau cyfredol a thair prifysgol lwyddiannus, gan greu ffordd ranbarthol o feddwl sydd erioed wedi'i gweld o'r blaen yn Ne-ddwyrain Cymru, gan ddatblygu rhanbarth llewyrchus a ffyniannus, lle mae ar bobl eisiau byw a gweithio.
Arddangos 1 i 1 o 1