Digwyddiadau

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Mae yna 3 digwyddiad yn cael eu cynnalY mis hwn
Dydd Iau 18th Gorffennaf 2019

Digwyddiad: Cynhadledd TransCityRail Canolbarth Lloegr a HS2

Digwyddiad: Cynhadledd TransCityRail Canolbarth Lloegr a HS2
Amser
18/07/2019
Lleoliad
The Vox Conference Centre Birmingham
Disgrifiad
TransCityRail is a conference during the day followed by a prestigious networking dinner in the evening. During the conference there's the opportunity to listen to a variety of high-profile speakers highlighting opportunities for the supply chain, and showcase your products and services in the exhibition whilst networking with key decision-makers.

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol
Amser
18/07/2019
Lleoliad
Clwb Golff a Gwledig Greenmeadow, Cwmbrân, NP44 2BZ
Disgrifiad
Mae marchnata ar-lein yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol iawn o godi'ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dewch i'n gweithdy marchnata digidol wedi'i ariannu'n llwyr i ddarganfod sut.
Dydd Mercher 24th Gorffennaf 2019

Digwyddiad Ymgysylltu â Busnes RBC 14 Gorffennaf 2019

Digwyddiad Ymgysylltu â Busnes RBC 14 Gorffennaf 2019
Amser
24/07/2019
Lleoliad
Dragons Business Suite | Ystafell Fusnes y Dreigiau Rodney Parade Rodney Road | Heol Rodney Newport |Casnewydd NP19 0UU
Disgrifiad
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn adeiladu ar gryfderau sector y rhanbarth, ei sylfaen sgiliau cyfredol a thair prifysgol lwyddiannus, gan greu ffordd ranbarthol o feddwl sydd erioed wedi'i gweld o'r blaen yn Ne-ddwyrain Cymru, gan ddatblygu rhanbarth llewyrchus a ffyniannus, lle mae ar bobl eisiau byw a gweithio.
Arddangos 1 i 3 o 3