Cysylltwch â Ni

Mae gennym Dîm Cynghori Busnes a fydd yn hapus i'ch cynorthwyo gyda'ch holl ymholiadau busnes. Os mai cyngor ar dwf busnes a datblygu mentrau sydd angen arnoch chi, cymorth ariannol, neu os ydych yn meddwl am symud eich busnes i dde Cymru, rydym yma i'ch helpu i wireddu'ch uchelgeisiau.

 Ffoniwch: 01633 647800

E-bost: info@southwalesbusiness.co.uk

Economi a Mentergarwch Torfaen, Tŷ Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl, NP4 0LS

 Map showing location of Torfaen