Parth Croeso

Mae Torfaen, gyda'i phoblogaeth o 91,200 a'r tair cymuned o Gwmbrân, Pont-y-pŵl a Blaenafon wedi ei leoli yng nghornel De Ddwyrain Cymru ac yn cynnig cysylltiadau trafnidiaeth rhagorol i farchnadoedd y DU, Ewrop a'r byd eang. Mae'r fwrdeistref o fewn ychydig funudau gyda car o goridor yr M4.

Economi, Menter ac Amgylchedd Torfaen yw'r cyfrwng a fydd yn darparu twf economaidd cynaliadwy ar gyfer Torfaen tymor hir. Rydym yn darparu cymorth uniongyrchol ac arbenigol i fusnesau yn y fwrdeistref. Mae Diwydiannau traddodiadol yn cael cefnogaeth da ochr yn ochr â ymgyrch wedi ei ffocysu at dyfu ein busnesau digidol a gwyrdd, yn ogystal â sicrhau prosiectau buddsoddiad allanol yn sgil ein hasedau allweddol - ein lle, ein pobl a'n treftadaeth. Darganfyddwch mwy yn Strategaeth Economi a Mentergarwch Torfaen a Menter 2013-2010.

Torfaen yw'r porth gwyrdd gysylltiedig ddigidol i'r Cymoedd - gan ddefnyddio technolegau digidol arloesol i gysylltu ein preswylwyr, busnesau a gwasanaethau cyhoeddus i ddarparu cyfleoedd twf cyffrous ar gyfer dechrau busnesau, entrepreneuriaid a busnesau sefydledig. Mae gan ein Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru gefndir sefydlog yn cefnogi datblygiadau busnesau  economi gwybodaeth ac uwch-dechnoleg.

Gyda thîm o gynghorwyr busnes profiadol gallwn helpu eich busnes i ffynnu, a chynnig amrywiaeth o wasanaethau diduedd gan gynnwys cynllunio busnes a chyngor, cyngor marchnata ac amgylcheddol, ynghyd â chymorth ariannol ac, pecyn buddsoddi mewnol arbenigol wedi'i deilwra.

 

 

Man speaking on phone
Two women at meeting