Polisi Cwcis

Trwy ddefnyddio gwefan Economi a Mentergarwch Torfaen, rydych yn cadarnhau eich bod yn hapus i dderbyn ein defnydd o gwcis. Yma, gallwch ddarganfod mwy am y ffordd yr ydym yn eu defnyddio.

Beth yw cwcis?

Mae cwcis yn ffeiliau bach, diniwed, sy’n cael eu gosod ar yrrwr caled eich cyfrifiadur neu yng nghof eich porwr pan fyddwch chi’n ymweld â gwefan.

Beth yw diben cwcis?

Mae cwcis yn helpu sicrhau bod y rhyngweithiad rhwng defnyddwyr a gwefannau’n gyflymach ac yn haws. Nid yw cwcis yn storio unrhyw wybodaeth bersonol na chyfrinachol amdanoch chi.

Ydi cwcis yn ddiogel?

Ydyn, mae cwcis yn ffeiliau testun diniwed. Ni allant edrych i mewn i’ch cyfrifiadur na darllen unrhyw wybodaeth bersonol nac unrhyw ddeunydd arall ar eich gyrrwr caled. Ni all cwcis drosglwyddo unrhyw firysau na gosod unrhyw beth niweidiol ar eich cyfrifiadur.

Pam ddylwn i dderbyn yr opsiwn i ddefnyddio cwcis?

Rydym yn eich cynghori i ddefnyddio cwcis wrth ymweld â’n gwefan oherwydd mae rhannau o’r wefan yn dibynnu arnynt er mwyn gweithio’n iawn.

Mathau o gwcis yr ydym yn eu defnyddio

Fel y rhan fwyaf o wefannau, mae gwefan Economi a Mentergarwch Torfaen yn defnyddio cwcis sesiwn a chwcis parhaus. Nid yw cwcis sesiwn na chwcis parhaus yn casglu unrhyw wybodaeth y gellir ei chysylltu â pherson penodol.

Cwcis sesiwn

Rydym yn defnyddio cwcis sesiwn, sy’n para yn ystod eich ymweliad yn unig (eich ‘sesiwn’) ac maen nhw’n cael eu dileu pan fyddwch chi’n cau’ch porwr.  Yn syml, mae’r rhain yn ein galluogi i wybod bod yr un person yn symud o dudalen i dudalen.

Cwcis parhaus

Rydym hefyd yn defnyddio rhai cwcis sy’n rhai parhaus, sy’n golygu eu bod yn para ar ôl eich sesiwn. Mae cwcis parhaus yn helpu’n gwefan i’ch cofio chi fel defnyddiwr bob tro yr ydych yn defnyddio’r un cyfrifiadur i ddod nôl i’n gweld ni.

Cwcis a ddefnyddir ar hyn o bryd

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis mewn sawl lle – rydym wedi rhestru pob un ohonynt isod ynghyd â mwy o fanylion i ddangos pam yr ydym yn eu defnyddio ac am ba hyd maen nhw’n para.

System Rheoli Cynnwys

System Rheoli Cynnwys
 EnwCynnwys ArferolDaw i Ben
csession Gwybodaeth am sesiwn a gynhyrchir ar hap Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
ASP.NET_SessionId Gwybodaeth am sesiwn a gynhyrchir ar hap Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr

Google Analytics

Rydym yn defnyddio cwcis Google Analytics i gasglu gwybodaeth am y ffordd y mae defnyddwyr yn defnyddio’r wefan hon a phan fydd materion yn codi (fel dolenni sydd ddim yn gweithio). Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am y tudalennau yr ydych chi’n ymweld â nhw, am ba hyd yr oeddech chi ar y wefan, sut gyrhaeddoch chi yno a’r hyn yr ydych chi’n clicio arno. Nid ydym yn storio’ch gwybodaeth bersonol ac felly ni ellir defnyddio’r wybodaeth hon i gael gwybod pwy ydych chi. Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio’n data na’i rannu.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i sicrhau bod ein gwefan yn cwrdd ag anghenion ein defnyddwyr ac i helpu blaenoriaethu gwelliannau. Mae Google yn darparu mwy o fanylion ar dudalen polisi preifatrwydd a chwcis Google. Mae Google hefyd yn darparu ychwanegyn ar gyfer eich porwr sy’n eich galluogi i ddewis optio allan o Google Analytics ar draws pob gwefan.

Google Analytics
 EnwCynnwys ArferolDaw i Ben
_utma Rhif a gynhyrchir ar hap 2 flynedd
_utmb Rhif a gynhyrchir ar hap 30 munud
_utmb Rhif a gynhyrchir ar hap Pan fyddwch chi’n cau’ch porwr
_utmz Rhif a gynhyrchir ar hap a gwybodaeth ar sut y cyrhaeddwyd y wefan (e.e. yn uniongyrchol neu trwy ddolen, chwiliad organig neu chwiliad â thâl) 6 mis