Archif Newyddion

Bydd y Bonws Cadw Swyddi a gyhoeddwyd gan y Canghellor Rishi Sunak yn golygu y gall busnesau dderbyn taliad unwaith ac am byth o £1,000 am bob gweithiwr a oedd ar ffyrlo os ydynt yn dal i gael eu cyflogi ar ddiwedd mis Ionawr y flwyddyn nesaf.

Date posted: Tuesday 4 August 2020

Bydd lleoliadau gofal plant yn gallu cynyddu nifer y plant maent yn gofalu amdanynt, ac mae Clybiau Plant Cymru nawr y cefnogi lleoliadau gofal plant gyda'u cynlluniau i ailagor, gan gynnwys y canlynol:

Date posted: Tuesday 4 August 2020

Mae'r amserlen ar gyfer ailagor y busnesau/lleoliadau canlynol wedi ei chyhoeddi ar ôl 6ed adolygiad o'r rheoliadau coronafeirws:

Date posted: Tuesday 4 August 2020

Fel arfer, mae gan weithwyr gyda mwy na 2 flynedd o wasanaeth parhaus sy'n colli eu gwaith hawl i daliad colli swydd statudol sy'n seiliedig ar hyd gwasanaeth, oedran a chyflog, hyd at uchafswm statudol.

Date posted: Monday 3 August 2020

Changes to state aid rules mean that more small businesses can now benefit from loans of up to £5 million under the Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS).

Date posted: Friday 31 July 2020

Arddangos 1 i 5 o 610
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf