Archif Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi dod i gytundeb mewn perthynas â sefydlu Porthladdoedd Rhydd yng Nghymru, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cadarnhau.

Date posted: Wednesday 18 May 2022

Mae'r cyhoeddiad gan lywodraeth y DU ar ymagwedd newydd at reolaethau mewnforio yn cadarnhau na fydd y rheolaethau mewnforio sy'n weddill ar nwyddau'r UE yn cael eu cyflwyno eleni mwyach. Yn hytrach, bydd masnachwyr yn parhau i symud eu nwyddau o'r UE i Brydain Fawr fel y maent yn gwneud nawr.

Date posted: Wednesday 18 May 2022

Heddiw (10 May 2022) cyhoeddodd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, y bydd Canolfan Arloesi Seiber newydd i helpu Cymru i ddod yn arweinydd byd-eang yn y sector yn weithredol yn hwyrach eleni, diolch i fuddsoddiad o £3 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Date posted: Wednesday 11 May 2022

Mae Llywodraeth y DU yn gwneud arian ar gael i gefnogi datblygiad masnachol prosiectau cynhyrchu carbon a hydrogen isel i sicrhau bod gan y wlad system ynni amrywiol a diogel wedi ei datgarboneiddio.

Date posted: Wednesday 11 May 2022

Mae grantiau hyd at £3,000 ar gael i alluogi perchnogion tafarndai gwledig, trwyddedeion a chymunedau lleol i gydweithio i helpu i gefnogi a chynnal gwasanaethau lleol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Date posted: Tuesday 3 May 2022

Arddangos 1 i 5 o 826
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf