Archif Newyddion

Bydd y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws yn cau ar 31‌‌ Hydref‌ 2020 ac mae angen i gwmnïau wneud unrhyw hawliadau terfynol cyn 30‌ Tachwedd.

Date posted: Wednesday 28 October 2020

Bwriad y gronfa hon yw cefnogi busnesau Cymru gyda phrosiectau datblygu er mwyn helpu i adfer o effeithiau pandemig Covid-19 a sicrhau cynaliadwyedd hirdymor.

Date posted: Wednesday 28 October 2020

Mae hon yn gronfa sy'n darparu cymorth ariannol i fusnesau sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol a achosir gan y cyfyngiadau symud cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru yn sgil COVID-19.

Date posted: Monday 26 October 2020

Os ydych chi wedi gofyn i'ch gweithwyr weithio gartref yn sgil COVID-19 yna efallai eu bod wedi gorfod ysgwyddo costau ychwanegol

Date posted: Friday 23 October 2020

Mae'r pandemig wedi gorfodi llawer o fusnesau yng Nghymru i newid y ffordd maen nhw'n gweithio'n ddramatig, gyda thechnegau digidol yn chwarae rhan allweddol. Mae wedi bod yn cynnig achubiaeth amserol, gan helpu perchnogion busnesau bach i godi ymwybyddiaeth o frand, denu cwsmeriaid newydd ac argyhoeddi cwsmeriaid blaenorol i ddychwelyd.

Date posted: Wednesday 21 October 2020

Arddangos 1 i 5 o 700
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf