Archif Newyddion

Grant y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau (Dewisol): Yn cau 5pm 27ain Ionawr 2021

Date posted: Monday 25 January 2021

Mae'r Gronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon wedi'i chynllunio i helpu gweithwyr llawrydd ym maes chwaraeon a gweithgarwch corfforol i adfer y colledion maent wedi'u profi o ganlyniad i'r pandemig.

Date posted: Monday 25 January 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates wedi cyhoeddi llythyr yn tynnu sylw tuag at Borth Cyfnod Pontio'r UE Busnes Cymru yn ogystal i draciwr mae Llywodraeth y DU wedi datblygu.

Date posted: Monday 25 January 2021

Erbyn hyn, mae grant ar gael i barhau i gefnogi'r gwaith parhaus i adfer canol trefi a busnesau oherwydd pandemig Covid-19

Date posted: Monday 25 January 2021

Ymunwch â Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael gweminar dwy ran am ddim sydd wedi'i theilwra ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch.

Date posted: Wednesday 20 January 2021

Arddangos 1 i 5 o 439
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf