Ynglŷn â Thorfaen

Lleoliad strategol yn ne ddwyrain Cymru

TEE map-01 real

Mae gan Dorfaen 91,200 o drigolion ar draws tair cymuned allweddol:

  • Cwmbrân – tref fodern, brysur gyda chymysgedd o fusnesau ariannol, yswiriant a Fintech gan gynnwys Canolfan Arloesi Busnes Springboard sy’n darparu cefnogaeth i fusnesau arloesi, technoleg a Fintech uchel eu twf.  
  • Pont-y-pŵl – tref draddodiadol yn y cymoedd a chartref amrywiaeth eang o fusnesau gweithgynhyrchu a pheirianneg.
  • Blaenafon – cartref Safle Treftadaeth y Byd gan gynnwys Big Pit a sylfaen draddodiadol gref mewn peirianneg a gweithgynhyrchu.

Mae Torfaen wedi ei lleoli’n wych gyda chysylltiadau trafnidiaeth ardderchog.

  •  Mae Cwmbrân ychydig o funudau i ffwrdd o draffordd y M4 (cyffyrdd 25a/26) ac yn agos at Bont Hafren
  •  Llai na 40 munud i Fryste a Chaerdydd, gyda Llundain a Birmingham dim ond 2 awr i ffwrdd.
  •  Ffordd newydd ar Flaenau’r Cymoedd sy’n golygu y bydd Abertawe dim ond 40 munud i ffwrdd o Flaenafon.
  •  Yn agos mae gorsaf rheilffordd Cwmbrân, Pont-y-pŵl a Chasnewydd sy’n cynnig trafnidiaeth uniongyrchol â chysylltiadau cyflymder uchel i ddinasoedd mawr yn y DU ac Ewrop. Mae Pont-y-pŵl yn cael ei gwella gyda phlatfformau a chyfleusterau newydd.  
  • Mae meysydd awyr Caerdydd, Bryste a Birmingham o fewn cyrraedd rhwydd ac yn cynnig teithiau domestig, Ewropeaidd a rhyngwladol.