Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru

Mae Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru yma i annog busnesau gwyddoniaeth a thechnoleg mawr eu twf, a’u cefnogi. Ers agor ym mis Ionawr 2006, rydyn ni wedi denu dros 94 o gwmnïau, wedi helpu sicrhau £12 miliwn o fuddsoddiad ac wedi creu dros 500 o swyddi newydd.

Cynigia Springboard leoliad o ansawdd uchel i gwmnïau sydd am dyfu eu busnes, gyda gofodau busnes yn amrywio o 20 metr sgwâr (210 troedfedd sgwâr) i 105 metr sgwâr (1,126 troedfedd sgwâr).

Cynigir y dechnoleg ddiweddaraf, lleoliad hygyrch iawn a gwasanaethau cymorth busnes gwych, gyda diwylliant deinamig lle gall unrhyw fusnesau ddatblygu a ffynnu.

Cysylltwch a Springboard

Rhiannon Jones                                                                                                     01633 647802                                                             rhiannon.jones@torfaen.gov.uk

Gaynor Wakeling                                                                                                 01633 648371                                                                                            Gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk

 

 

Technium Springboard - Board Room