Lle i Gydweithio

Co-working Space

 

I ychwanegu at ei restr o gyfleoedd i'ch busnes, mae gan Springboard hefyd le i gydweithio.

Bydd ein lle agored, modern a gafodd ei ailwampio’n ddiweddar, yn rhoi gwefr newydd a chyffrous i chi, yn hytrach na gorfod gweithio o gartref.

P’un a ydych yn bachu desg am y dydd neu’n rhentu desg barhaol mewn lle cydweithio, mae’r cyfan yn disgwyl amdanoch. Mae ein tîm cymorth arbenigol wrth law i sicrhau bod pob manylyn wedi derbyn sylw, fel y gallwch chi fwrw ati i wneud eich gwaith.

Bydd yr Hwb yn cynnig yr holl bethau angenrheidiol sydd eu hangen arnoch i gynnal eich busnes mewn amgylchedd cysylltiedig, deniadol:

  • Spring hub logo (Welsh)Rhwydweithiwch yn ein hwb cydweithio neu, canolbwyntiwch ar waith mewn swyddfa a rennir
  • Hyblygrwydd i weddu i’ch anghenion
  • Mae ein tîm yn y dderbynfa yma i’ch helpu a chyfarch gwesteion drwy gydol y dydd
  • Bydd cyfle i ddefnyddio’r ardal ymneilltuo
  • Gall cwsmeriaid sy’n cydweithio archebu ystafelloedd cyfarfod os oes angen lle preifat arnynt, a hynny am ostyngiad o 50% 
  • Wi-Fi safon busnes ac argraffydd a rennir
  • Peiriant coffi ffa i gwpan a chyfleusterau i wneud te
  • Parcio am ddim, 5 munud o’r M4 
  • Pwyntiau Gwefru CT

Bwciwch eich lle i gydweithio heddiw!