Llais Busnes Torfaen (Clwb Busnes)

Torfaen Business Voice Logo

Clwb busnes llwyddiannus Torfaen yw Llais Busnes Torfaen. Mae wedi bodoli ers dros 19 mlynedd, gyda thua saith deg o aelodau sy’n cynnwys amrywiaeth o fusnesau, o Argraffwyr i Arlwywyr, ac mae’n parhau i dyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Caiff y clwb ei redeg gan bwyllgor o fusnesau, ac mae hyn yn rhan annatod o’i lwyddiant. Mae’r aelodau hyn yn awyddus i wneud gwahaniaeth ac maen nhw’n llywio’r clwb ar hyd y trywydd y maen nhw’n penderfynu ei ddilyn.

NEWYDDION DA!  Bydd Aelodaeth Ar-lein am Ddim yn parhau tan ddiwedd Ebrill 2021, bydd hyn yn rhoi hawl i aelodau ar-lein fynychu cyfarfodydd rhithiol misol am ddim tan ddiwedd Ebrill.  

Fel rheol, rydym yn cynnig dwy lefel o aelodaeth:

  • Adnewyddu Aelodaeth Lawn am £60.00 yn cynnwys TAW      
  • Cyfradd gyflwyno i Aelodau Newydd neu Fusnesau Newydd am £48.00 yn cynnwys TAW

Mae’r lefel Aelodau/Busnesau Newydd ar gyfer cwmnïau sy’n gweithredu yn eu blwyddyn gyntaf yn y busnes ac mae ar gyfer Aelodau Newydd yn unig, am un flwyddyn galendr o fis Ionawr hyd at fis Rhagfyr. 

Oherwydd digwyddiadau diweddar, roeddem eisiau rhoi cyfle i fusnesau hyrwyddo eu busnesau yn rhithwir am ddim yn y fforwm busnes yma.

Buddion i Aelodau

Mae Llais Busnes Torfaen yn cynnig gwerth rhagorol am arian, ac mae yna lond lle o fuddion i chi a’ch busnes:

  • Lle yn ein cyfarfodydd arlein rhithwir sy’n cynnwys cyfleoedd rhwydweithio, cyngor busnes a siaradwyr ysbrydoledig

       Dyddiadau 2020: 20 Mai, 18 Mehefin, 17 Medi, 22 Hydref, 26 Tachwedd

       Dyddiadau 2021: 21 Ionarw, 25 Chwefror, 25 Mawrth, 29 Ebrill

  • Cylchlythyr digidol chwarterol gydag erthyglau, cyngor a digwyddiadau busnes yn ogysytal â gwybodaeth wedi ei theilwra i fusnesau lleol Torfaen. Y Cylchlythyr diweddaraf.
  • Cyfleoedd amrywiol i rwydweithio
  • Bwletinau trwy e-bost, gyda gwybodaeth berthnasol wedi’i chwynnu
  • Rhag-rybyudd ynghylch cyfleoedd a digwyddiadau busnes eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, gan gynnwys brecwastau busnes, gweithdai a seminarau
  • Hysbysebu manylion eich cwmni yn adran Aelodaeth Llais Busnes (proffiliau'r aelodau)
  • Cyfleoedd noddi a hysbysebu egsgliwsif i gwmnïau sy’n aelodau gyrraedd y farchnad busnes leol

Ymunwch nawr drwy gwblhau’r ffurflen Ffurflen Gais Llais Busnes Torfaen.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld mewn un o’n cyfarfodydd!