Llais Busnes Torfaen (Clwb Busnes)

Torfaen Business Voice Logo

Clwb busnes llwyddiannus Torfaen yw Llais Busnes Torfaen. Mae wedi bodoli ers dros 19 mlynedd, gyda thua saith deg o aelodau sy’n cynnwys amrywiaeth o fusnesau, o Argraffwyr i Arlwywyr, ac mae’n parhau i dyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Caiff y clwb ei redeg gan bwyllgor o fusnesau, ac mae hyn yn rhan annatod o’i lwyddiant. Mae’r aelodau hyn yn awyddus i wneud gwahaniaeth ac maen nhw’n llywio’r clwb ar hyd y trywydd y maen nhw’n penderfynu ei ddilyn.

Cofrestrwch i fynychu ar-lein!

Oherwydd llwyddiant ein cyfarfodydd rhwydweithio ar-lein, o fis Mai 2021, rydym yn cynnig aelodaeth ar-lein am £18.00 gan gynnwys TAW tan ddiwedd y flwyddyn.  Bydd £5.00 o’r tâl aelodaeth yn mynd i elusen.

Fel arfer, rydym yn cynnig dwy lefel o aelodaeth ac rydym yn gobeithio dychwelyd at gyfarfodydd wyneb yn wyneb yn 2022.

  • Adnewyddu Aelodaeth Lawn am £60.00 yn cynnwys TAW      
  • Cyfradd gyflwyno i Aelodau Newydd neu Fusnesau Newydd am £48.00 yn cynnwys TAW

Mae’r lefel Aelodau/Busnesau Newydd ar gyfer cwmnïau sy’n gweithredu yn eu blwyddyn gyntaf yn y busnes ac mae ar gyfer Aelodau Newydd yn unig, am un flwyddyn galendr o fis Ionawr hyd at fis Rhagfyr. 

Oherwydd digwyddiadau diweddar, roeddem eisiau rhoi cyfle i fusnesau hyrwyddo eu busnesau yn rhithwir am ddim yn y fforwm busnes yma.

Buddion i Aelodau

Mae Llais Busnes Torfaen yn cynnig gwerth rhagorol am arian, ac mae yna lond lle o fuddion i chi a’ch busnes:

  • Lle yn ein cyfarfodydd arlein rhithwir sy’n cynnwys cyfleoedd rhwydweithio, cyngor busnes a siaradwyr ysbrydoledig

       Dyddiadau 2021: 25 Mawrth, 29 Ebrill 24 Mehefin, 30 Medi, 25 Tachwedd

  • Cylchlythyr digidol chwarterol gydag erthyglau, cyngor a digwyddiadau busnes yn ogysytal â gwybodaeth wedi ei theilwra i fusnesau lleol Torfaen. Y Cylchlythyr diweddaraf.
  • Cyfleoedd amrywiol i rwydweithio
  • Bwletinau trwy e-bost, gyda gwybodaeth berthnasol wedi’i chwynnu
  • Rhag-rybyudd ynghylch cyfleoedd a digwyddiadau busnes eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, gan gynnwys brecwastau busnes, gweithdai a seminarau
  • Hysbysebu manylion eich cwmni yn adran Aelodaeth Llais Busnes (proffiliau'r aelodau)
  • Cyfleoedd noddi a hysbysebu egsgliwsif i gwmnïau sy’n aelodau gyrraedd y farchnad busnes leol

Darllenwch ein CC diweddaraf ar Lais Busnes Torfaen

Ymunwch nawr drwy gwblhau’r ffurflen Ffurflen Gais Llais Busnes Torfaen.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld mewn un o’n cyfarfodydd!