Llais Busnes Torfaen (Clwb Busnes)

Torfaen Business Voice Logo

2022 yw’r flwyddyn i ddangos bod eich busnes yn ôl, gyda Llais Busnes Torfaen

Clwb busnes llwyddiannus Torfaen yw Llais Busnes Torfaen. Mae wedi bodoli ers dros 21 mlynedd, gyda thua saith deg o aelodau sy’n cynnwys amrywiaeth o fusnesau, o Argraffwyr i Arlwywyr, ac mae’n parhau i dyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Caiff y clwb ei redeg gan bwyllgor o fusnesau, ac mae hyn yn rhan annatod o’i lwyddiant. Mae’r aelodau hyn yn awyddus i wneud gwahaniaeth ac maen nhw’n llywio’r clwb ar hyd y trywydd y maen nhw’n penderfynu ei ddilyn.

Rydym yn cynnig aelodaeth ar ddwy lefel

  • Adnewyddu Aelodaeth Lawn am £60.00 yn cynnwys TAW      
  • Cyfradd gyflwyno i Aelodau Newydd neu Fusnesau Newydd am £48.00 yn cynnwys TAW

Mae’r lefel Aelodau/Busnesau Newydd ar gyfer cwmnïau sy’n gweithredu yn eu blwyddyn gyntaf yn y busnes ac mae ar gyfer Aelodau Newydd yn unig, am un flwyddyn galendr o fis Ionawr hyd at fis Rhagfyr. 

Buddion i Aelodau

Mae Llais Busnes Torfaen yn cynnig gwerth rhagorol, a llu o fanteision i chi a’ch busnes gan gynnwys:

  • Lle wyneb yn wyneb sy’n cynnwys cyfleoedd i rwydweithio, cyngor ar gymorth busnes a siaradwyr ysbrydoledig

       Dyddiadau 2022: 24 Mawrth, 23 Mehefin, 15 Medi, 10 Tachwedd

  • Cylchlythyr digidol chwarterol gydag erthyglau, cyngor a digwyddiadau busnes yn ogysytal â gwybodaeth wedi ei theilwra i fusnesau lleol Torfaen. Y Cylchlythyr diweddaraf.
  • Cyfleoedd amrywiol i rwydweithio
  • Bwletinau trwy e-bost, gyda gwybodaeth berthnasol wedi’i chwynnu
  • Rhag-rybyudd ynghylch cyfleoedd a digwyddiadau busnes eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, gan gynnwys brecwastau busnes, gweithdai a seminarau
  • Hysbysebu manylion eich cwmni yn adran Aelodaeth Llais Busnes (proffiliau'r aelodau)
  • Cyfleoedd noddi a hysbysebu egsgliwsif i gwmnïau sy’n aelodau gyrraedd y farchnad busnes leol

Darllenwch ein CC diweddaraf ar Lais Busnes Torfaen

Ymunwch nawr drwy gwblhau’r ffurflen Ffurflen Gais Llais Busnes Torfaen.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld mewn un o’n cyfarfodydd!