Digwyddiadau

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Dydd Iau 30th Medi 2021

Cymhorthfa Busnes Rhithiol - Medi 2021

Dyddiad
30/09/2021
Lleoliad
Rhithiol: Microsoft Teams
Disgrifiad
Mae ein Cymorthfeydd Busnes misol ar gael i helpu unrhyw fusnes sy'n masnachu neu'n dechrau yn Nhorfaen gyda chyngor a chefnogaeth.

Medi 2021:Digwyddiad Llais Busnes Torfaen

Dyddiad
30/09/2021
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Mae hwn yn gyfle i aelodau Llais Busnes Torfaen fod yn rhan o rwydwaith busnes mwy, rhoi cymorth a chyngor, cael gwybod beth mae pobl eraill yn ei wneud, gyda chyfle i rwydweithio.
Arddangos 1 i 2 o 2