Digwyddiadau

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Dydd Mercher 9th Rhagfyr 2020

Digwyddiad KTN: Gweminar Rhaglen Mesur ar gyfer Adfer

Dyddiad
09/12/2020
Lleoliad
Virtual
Disgrifiad
Dysgwch sut i gael cefnogaeth wyddonol a pheirianegol arbenigol oddi wrth y Labordy Ffisegol Cenedlaethol a'i bartner, y Labordy Mesur Cenedlaethol, am ddim

Chwarae Teg: Allwn i fod yn fenyw fusnes?

Dyddiad
09/12/2020
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Bydd y sesiwn ymarferol hon yn eich tywys drwy fapio eich sgiliau, darganfod eich cymhellion a chynyddu eich hyder i gymryd y cam, yn ogystal â chlywed gan fenywod sydd wedi gwneud hynny.
Dydd Iau 10th Rhagfyr 2020

Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer busnes: Rhagfyr

Dyddiad
10/12/2020
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Dyma'r 3ydd o 4 sesiwn o hyfforddiant a gyflwynir gan Mighty Duck Marketing ar ran Cynllun Economi Sylfaenol Torfaen , wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Cyfnewidfa PDC: Diogelwch Sieber: Diogelu Busnes

Dyddiad
10/12/2020
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Ymunwch â Phrifysgol De Cymru, Thomas Carroll Group a Heddlu Gwent a darganfyddwch yr angen seiberddiogelwch diweddaraf i wybod am eich busnes; bygythiadau i gadw llygad amdanynt ac awgrymiadau da i gadw'ch busnes yn ddiogel yn y ffyrdd newydd hyn o weithio.
Dydd Mercher 16th Rhagfyr 2020

Chwarae Teg:Oes gen i syniad?

Dyddiad
16/12/2020
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Bydd y sesiwn hon yn eich galluogi i redeg drwy'r posibiliadau a'ch galluogi i droi hedyn o syniad yn gynllun gweithredu.
Dydd Iau 17th Rhagfyr 2020

Chwarae Teg: Ariannu eich busnes

Dyddiad
17/12/2020
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Yn ystod y sesiwn hon byddwch yn darganfod yr ystod eang o gymorth a chyngor ymarferol sydd ar gael gan Busnes Cymru ar gyfer rhoi eich syniad busnes ar waith.

Cyflymu Cymru i Fusnesau: Gwerthu Ar-lein (E-Fasnach)

Dyddiad
17/12/2020
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Bydd y cwrs ar-lein hwn yn cwmpasu'r technegau sylfaenol sydd eu hangen i redeg siop ar-lein trwy eich gwefan neu eich platfform gwerth neu gyfryngau cymdeithasol eich hun.
Dydd Iau 7th Ionawr 2021

Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer busnes: Ionawr 2021

Dyddiad
07/01/2021
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Dyma'r 4ydd o 4 sesiwn o hyfforddiant a gyflwynir gan Mighty Duck Marketing ar ran Cynllun Economi Sylfaenol Torfaen , wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Mercher 13th Ionawr 2021

Cyflymu Cymru i Fusnesau: Gwerthu Ar-lein (E-Fasnach): Ionawr 2020

Dyddiad
13/01/2021
Lleoliad
Virtual
Disgrifiad
Bydd y cwrs ar-lein hwn yn cwmpasu'r technegau sylfaenol sydd eu hangen i redeg siop ar-lein trwy eich gwefan neu eich platfform gwerth neu gyfryngau cymdeithasol eich hun.
Dydd Iau 21st Ionawr 2021

Ionawr 2021:Digwyddiad Llais Busnes Torfaen

Dyddiad
21/01/2021
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Mae hwn yn gyfle i aelodau Llais Busnes Torfaen fod yn rhan o rwydwaith busnes mwy, rhoi cymorth a chyngor, cael gwybod beth mae pobl eraill yn ei wneud, gyda chyfle i rwydweithio.
Arddangos 1 i 10 o 17
Blaenorol 1 2 Nesaf