Digwyddiadau

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Dydd Iau 3rd Rhagfyr 2020

Digwyddiad Newyddion Busnes Cymru: Trafodaeth Pontio UE gyda Llywodraeth y DU

Dyddiad
03/12/2020
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Gwahoddir busnesau i ymuno gydag Is-ysgrifennydd Gwladol Cymru David TC Davies MP a CThEM i drafod y cymorth sydd ar gael gan Lywodraeth y DU wrth i fusnesau baratoi i adael yr UE. Bydd cyfle i gyflwyno eich cwestiynau i'r Gweinidog.
Dydd Iau 10th Rhagfyr 2020

Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer busnes: Rhagfyr

Dyddiad
10/12/2020
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Dyma'r 3ydd o 4 sesiwn o hyfforddiant a gyflwynir gan Mighty Duck Marketing ar ran Cynllun Economi Sylfaenol Torfaen , wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Iau 7th Ionawr 2021

Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer busnes: Ionawr 2021

Dyddiad
07/01/2021
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Dyma'r 4ydd o 4 sesiwn o hyfforddiant a gyflwynir gan Mighty Duck Marketing ar ran Cynllun Economi Sylfaenol Torfaen , wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Iau 21st Ionawr 2021

Ionawr 2021:Digwyddiad Llais Busnes Torfaen

Dyddiad
21/01/2021
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Mae hwn yn gyfle i aelodau Llais Busnes Torfaen fod yn rhan o rwydwaith busnes mwy, rhoi cymorth a chyngor, cael gwybod beth mae pobl eraill yn ei wneud, gyda chyfle i rwydweithio.
Dydd Mawrth 26th Ionawr 2021

Gŵyl Technoleg sy'n Ymgodi Cymru 2021

Dyddiad
26 - 28/01/2021
Lleoliad
Virtual
Disgrifiad
Bydd y digwyddiad 3 diwrnod yma'n arddangos peth o'r dechnoleg fwyaf cyffrous yng Nghymru a thu hwnt
Dydd Mercher 27th Ionawr 2021

Gŵyl Technoleg sy'n Ymgodi Cymru 2021

Dyddiad
26 - 28/01/2021
Lleoliad
Virtual
Disgrifiad
Bydd y digwyddiad 3 diwrnod yma'n arddangos peth o'r dechnoleg fwyaf cyffrous yng Nghymru a thu hwnt
Dydd Iau 28th Ionawr 2021

Gŵyl Technoleg sy'n Ymgodi Cymru 2021

Dyddiad
26 - 28/01/2021
Lleoliad
Virtual
Disgrifiad
Bydd y digwyddiad 3 diwrnod yma'n arddangos peth o'r dechnoleg fwyaf cyffrous yng Nghymru a thu hwnt

Cymhorthfa Busnes Rhithiol - Ionawr

Dyddiad
28/01/2021
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Mae ein Cymorthfeydd Busnes misol ar gael i helpu unrhyw fusnes sy'n masnachu neu'n dechrau yn Nhorfaen gyda chyngor a chefnogaeth.
Dydd Iau 25th Chwefror 2021

Cymhorthfa Busnes Rhithiol - Chwefror

Dyddiad
25/02/2021
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Mae ein Cymorthfeydd Busnes misol ar gael i helpu unrhyw fusnes sy'n masnachu neu'n dechrau yn Nhorfaen gyda chyngor a chefnogaeth.

Chwefror 2021:Digwyddiad Llais Busnes Torfaen

Dyddiad
25/02/2021
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Mae hwn yn gyfle i aelodau Llais Busnes Torfaen fod yn rhan o rwydwaith busnes mwy, rhoi cymorth a chyngor, cael gwybod beth mae pobl eraill yn ei wneud, gyda chyfle i rwydweithio
Arddangos 1 i 10 o 11
Blaenorol 1 2 Nesaf