Digwyddiadau

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Dydd Mawrth 16th Mawrth 2021

Lansio Adroddiad Tech Nation 2021

Dyddiad
16/03/2021
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr trawiadol, bydd y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nid yn unig yn edrych yn ôl ar sut mae technoleg y DU wedi perfformio ond bydd hefyd yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar ddyfodol technoleg y DU.
Dydd Mercher 17th Mawrth 2021

Cymorth Technoleg ac Arloesi i Fusnesau Bach a Chanolig Cymru

Dyddiad
17/03/2021
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Bydd y digwyddiad hwn yn dangos sut mae busnesau yng Nghymru wedi trawsnewid drwy gyllid y llywodraeth a thrwy fabwysiadu dull arloesol o ymdrin â thechnoleg.
Dydd Iau 25th Mawrth 2021

Cymhorthfa Busnes Rhithiol - Mawrth

Dyddiad
25/03/2021
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Mae ein Cymorthfeydd Busnes misol ar gael i helpu unrhyw fusnes sy'n masnachu neu'n dechrau yn Nhorfaen gyda chyngor a chefnogaeth.

Mawrth 2021:Digwyddiad Llais Busnes Torfaen

Dyddiad
25/03/2021
Lleoliad
Rhithiol
Disgrifiad
Mae hwn yn gyfle i aelodau Llais Busnes Torfaen fod yn rhan o rwydwaith busnes mwy, rhoi cymorth a chyngor, cael gwybod beth mae pobl eraill yn ei wneud, gyda chyfle i rwydweithio.
Arddangos 1 i 4 o 4